Industriële reiniging

Industriële reiniging

CSL Cleaning B.V. is uw betrouwbare partner als het aankomt op industriële reiniging. Schoonmaken in de industriële sector vraagt om een andere aanpak dan normale schoonmaakwerkzaamheden. Voor industrieel reinigen moet u immers specifieke kennis hebben. De facilitaire dienstverleners van CSL Cleaning B.V. beschikken  daarom over verschillende certificaten. 

Wat betekent hygiëne voor CSL Cleaning?

Facilitaire dienstverlening is noodzakelijk ten behoeve van een frisse en hygiënische werkomgeving. Hygiëne is een samenspel van handelingen en maatregelen die worden uitgevoerd voor het op peil houden van consumptie bestemde producten. Dit dient op een zodanige wijze worden uitgevoerd zodat de gezondheid niet in gevaar komt. Bij nalaten van deze handelingen en maatregelen kan besmetting optreden.

 

 

Waar en hoe kan besmetting optreden?

In de voedingsmiddelenindustrie worden producten geproduceerd en bewerkt die aan bederf onderhevig zijn. Dit kan als gevolg zijn van micro-organisme. Micro-organisme kunnen groeien onder andere op machines, op of onder snijplanken, in kieren, in bakken voor gereed product en aan messen. Kortom, micro-organisme groeien overal waar productresten achter kunnen blijven.

Hoe kan een goede hygiëne worden bevorderd?

Ten eerste dienen de werkruimtes dusdanig ingericht te zijn, zodat deze eenvoudig gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden door het personeel van CSL. Bovendien dient het personeel van CSL zich bewust te zijn van hygiënisch werken en van een goede persoonlijke hygiëne. Dit resulteert in prettige en veilige werkomstandigheden voor u en uw werknemers.

Reinigen

Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil op onder andere gereedschappen, apparatuur en de ruimten waarin gewerkt wordt. Bij vuil kunt u denken aan verschillende chemicaliën, waaronder loog, silicaat, sekwestrant, threshold, oppervlakte actieve stof, oxidatiemiddel en zuur. Reiniging is in eerste instantie noodzakelijk voor het optimaal in conditie houden van apparatuur, zodat onnodige storingen worden voorkomen. Bovendien wordt het aantrekken van micro-organisme voorkomen door de productieruimten netjes te houden. Tot slot wordt de bederving van achtergebleven voedselresten, die een bron van besmetting kunnen zijn voor mens en product, voorkomen.

CSL hanteert de volgende reinigingsmethoden:

Handmatige reiniging

Handmatige reiniging is het borstelen met een handwarme reinigingsoplossing door gebruik te maken van handpads, huishouddoekjes en/of borstels. Hoewel handmatige reiniging meer tijd en kosten vergt, blijft deze methode een belangrijke rol spelen binnen de facilitaire dienstverlening. Een goede instructie, motivatie en training verhelpt om dit proces te beheersen.

Schuim/gel reiniging

Schuim/gel reiniging is een reinigings-schuimmiddeloplossing in water. Met deze methode wordt schuim aangebracht op het te reinigen oppervlakte via een schuimapparaat. Schuimreiniging heeft als voordelen dat de schuimoplossing op de verontreiniging kan inwerken, doordat het schuim aan de oppervlakte kleeft.

Uitkoken

Uitkoken is het reinigen met verwarmd water met reinigingsmiddelen tot de gewenste temperatuur van 80 tot 90 °C. Vervolgens wordt het gereinigde object afgespoeld met schoon water.

Circulatiereiniging (CIP)

Met behulp van circulatiereiniging worden onder andere tanks, leidingen, pompen, (semi) automatisch inwendig gereinigd

Desinfectie

Onder desinfecteren wordt verstaan: het dusdanig behandelen van een oppervlakte dat er geen besmetting meer kan plaatsvinden. Besmetting betreft de overdracht van micro-organisme van de ene naar de andere plaats.

Het op het oog schoon zijn van een oppervlakte is in de meeste gevallen niet voldoende. Er bestaat namelijk ook vervuiling door micro-organisme die wij met het blote oog niet kunnen waarnemen, maar wel verwijderd dient te worden. Door het enkel reinigen van een oppervlakte bestaat de kans dat micro-organisme aanwezig blijven, aangezien reinigingsmiddelen geen bacteriedodende werking hebben. Daarom is desinfecteren een manier om micro-organisme te doden door middel van desinfectiemiddel.

cleaning

Vragen? Neem contact met ons op

    Uw telefoonnummer (vereist)