Keurmerken

Wij zijn als schoonmaakbedrijf erg trots met de erkenning voor onze kwalitatieve diensten met de belangrijke keurmerken voor de schoonmaaksector

Het OSB Keurmerk is gelanceerd door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Het keurmerk is een graadmeter voor kwaliteit. Als OSB-gecertificeerd schoonmaakbedrijf toont u aan dat u niet alleen vakkundig schoonmaakt, maar ook uw administratie op orde hebt en op eerlijke wijze zaken doet. Alleen schoonmaakbedrijven die in het bezit zijn van het keurmerk komen in aanmerking voor een lidmaatschap van de OSB.

De certificering is mede ontwikkeld door de uitzendbranche en bedrijven die veel gebruik maken van uitzendkrachten. Samen hebben zij het eisenpakket opgesteld waar bedrijven aan moeten voldoen. Dit betekent dat u, wanneer u zaken doet met een bedrijf dat NEN 4400–1 gecertificeerd is, u met een betrouwbare partij te maken heeft. 

De Stichting Normering Arbeid heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening
opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.